O nas

IWO FISZ

Radca prawny. Specjalizuję się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego, ograniczania własności na potrzeby urządzeń przesyłowych oraz ochrony przyrody i środowiska. Doradzam operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Reprezentuję Klientów kancelarii w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzę szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Jestem autorem publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

 

 

ANNA BUCHWALD 

Aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu. Specjalizuję się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ograniczania własności na potrzeby budowy i remontów urządzeń przesyłowych. Doradzam operatorom sieci gazowych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w procesach pozyskiwania prawa do czasowego i trwałego zajęcia nieruchomości. Reprezentuję Klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych.