Pełnomocnik uprawniony do negocjacji

Stało się! Linia energetyczna grozi awarią na odcinku kilku albo nawet kilkunastu miast i wsi lub jest na tyle wiekowa, że nadaje się do remontu. Czas pomyśleć nad możliwością przeprowadzenia prac remontowych bez konieczności angażowania przedsiębiorcy w postępowania administracyjne.

Konieczne jest przygotowanie pracowników lub projektantów do prowadzenia rozmów z właścicielami nieruchomości, a także składania pisemnych propozycji. Przed wysłaniem ludzi „w teren” warto zastanowić się nad ich prawidłowym umocowaniem do prowadzenia negocjacji czy rokowań z właścicielami.

Pełnomocnictwo swoim zakresem powinno obejmować możliwość działania w imieniu przedsiębiorcy. Musi być tak skonstruowane, aby właściciel nieruchomości miał pełną świadomość kim jest osoba, z którą prowadzi rozmowy oraz jakie przysługują jej uprawnienia.

Jako przykład nieprawidłowego umocowania można wskazać na sytuację, w której pisma z propozycją wynagrodzenia za udostępnienia nieruchomości do właściciela kieruje i podpisuje pracownik uprawniony tylko do reprezentowania w zakresie postępowania administracyjnego, a nie umocowany do działania obejmującego składania propozycji wynagrodzenia. Gdy dochodzi do postępowania administracyjnego, może to wywołać niepotrzebne wątpliwości organu dotyczące prawidłowości prowadzonych negocjacji czy uprawnienia osób działających w imieniu inwestora.

Dla uniknięcia zarzutów ze strony właściciela nieruchomości, warto jest umożliwić właścicielowi zapoznanie się z dokumentem pełnomocnictwa. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku pisemnych propozycji porozumienia, stanowiących dowody z prowadzonych rozmów w przypadku ewentualnego postępowania administracyjnego.

Działania prawidłowo umocowanych negocjatorów mogą znacząco przyspieszyć termin przeprowadzenia prac remontowych oraz skłonić ludzi do udostępnienia nieruchomości bez konieczności sięgania po decyzje administracyjne. Pamiętaj jednak, że prawidłowe umocowanie do prowadzenia rozmów z właścicielem nieruchomości będzie świadczyło nie tylko o profesjonalizmie, ale również przyda się w przypadku postępowania przed starostą w przypadku ewentualnego braku porozumienia.

Anna Buchwald
Podobne artykuły